Usługi

Biuro rachunkowe wykona za ciebie wszystkie czynności związane z księgami rachunkowymi, kadrami i płacami oraz ZUS-em , a zaoszczędzony czasu wykorzystasz na promowanie i rozwój własnego biznesu. Współpracując z biurem rachunkowym zapewniasz swojej Firmie mniejsze koszty utrzymania, działanie zgodne z przepisami prawa oraz finansowy porządek . Nasze biuro rachunkowe zapewni ci kompleksową obsługę w zakresie jednoosobowych działalności gospodarczych, kadrowo-płacowym oraz ksiąg handlowych.

Usługi w zakresie jednoosobowych działalności gospodarczych obejmują m.in.:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • inne, uzgodnione indywidualnie z klientem.


Usługi w zakresie kadrowo-płacowym obejmują m.in.:

 • sporządzanie listy płac,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11),
 • prowadzenie akt personalnych pracowników,
 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej wymaganej prawem pracy,
 • inne, uzgodnione indywidualnie z klientem.


Usługi w zakresie ksiąg handlowych obejmują m. in.

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat ),
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • inne, uzgodnione indywidualnie z klientem.